Despre Loteria Bonurilor Fiscale

1. Cine suntem noi?

LoterieFiscala.ro este o platformă online gratuită pentru gestiunea personală a Bonurilor Fiscale, fără afiliere la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) sau la Ministerul Finanțelor Publice. LoterieFiscala.ro nu face parte din nicio structură de organizare a Loteriei Bonurilor Fiscale. Aplicația LoterieFiscala.ro furnizează gratuit o metodă eficientă de gestiune a bonurilor dumneavoastră fiscale și vă anunță automat dacă ați introdus bonuri câștigătoare. LoterieFiscala.ro nu este răspunzătoare pentru veridicitatea informațiilor introduse, revendicarea și acordarea premiilor.

2. Ce este Loteria Bonurilor Fiscale?

Loteria Bonurilor Fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani.

3. Cine organizează extragerile Loteriei Bonurilor Fiscale?

Extragerile Loteriei Bonurilor Fiscale sunt organizate de către Compania Națională Loteria Română - S.A. și sunt publice.

4. Cine supraveghează extragerile Loteriei Bonurilor Fiscale?

Extragerile Loteriei Bonurilor Fiscale sunt efectuate în prezența Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor, din care fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv al Companiei Naționale Loteria Română - S.A.

5. Unde sunt publicate rezultatele extragerilor?

Rezultatele extragerilor sunt publicate pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

6. Cine poate participa la Loteria Bonurilor Fiscale?

La Loteria Bonurilor Fiscale poate participa orice persoană fizică rezidentă sau nerezidentă în România, deținătoare de Bonuri Fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.

7. Ce este un Bon Fiscal?

Bonul Fiscal atestă contravaloarea bunurilor sau serviciilor achiziționate și este emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcționează în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

8. Ce trebuie să fac pentru a putea participa la Loteria Bonurilor Fiscale?

La achiziționarea de bunuri sau servicii trebuie să cereți și să păstrați Bonurile Fiscale. Dacă dețineți Bonuri Fiscale câștigătoare, atunci trebuie să mergeți să revendicați premiul la orice unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data extragerii.

9. Care sunt Bonurile Fiscale eligibile pentru participarea la Loteria Bonurilor Fiscale?

Valoarea Bonurilor Fiscale participante la Loteria Bonurilor Fiscale trebuie să fie cuprinsă între 1 și 999, inclusiv, reprezentând valoarea totală a Bonului Fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. La extragerile lunare participă Bonurile Fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii. La extragerile ocazionale participă Bonurile Fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice.

10. Cum se alege Bonul Fiscal câștigător?

Se extrag aleatoriu numere, astfel:

  • a) un număr cuprins în intervalul dintre 1 și 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a Bonului Fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; numărul reprezentând valoarea totală a Bonului Fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 și 9; și
  • b) un număr reprezentând ziua emiterii Bonului Fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria Bonurilor Fiscale.

11. Când au loc extragerile bonurilor câștigătoare?

Loteria Bonurilor Fiscale se organizează lunar, în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Loteria Bonurilor Fiscale poate fi organizată și ocazional:

  • a) cu ocazia sărbătorilor legale;
  • b) în situațiile în care la extragerile lunare nu există câștigători două luni consecutive;
  • c) în alte situații stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

12. Când are loc prima extragere?

Prima extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale va avea loc luni, 13 aprilie 2015. Bonurile Fiscale care pot participa la această extragere trebuie să fie emise între 2 Februarie 2015 şi 28 Martie 2015.

13. Când este considerat un Bon Fiscal câștigător?

Un Bon Fiscal este considerat câștigător dacă:

  • a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal;
  • b) sunt lizibile toate informațiile obligatorii;
  • c) are valoarea totală exprimată în moneda națională, fără subdiviziunile leului, egală cu valoarea extrasă;
  • d) a fost emis în ziua extrasă;
  • e) nu are menționat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului.

14. Cine stabilește fondul total de premiere?

Ministerul Finanțelor Publice stabilește fondul anual de premiere pentru Loteria Bonurilor Fiscale, precum și repartizarea lunară a acestuia.

15. Cum se determină valoarea premiului?

După centralizarea situației Bonurilor Fiscale câștigătoare revendicate în termen, se împarte fondul lunar de premiere la numărul total de Bonuri Fiscale câștigătoare. În cazul în care într-o lună calendaristică nu există câștigători, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.

16. Cum pot intra în posesia premiului?

Revendicarea premiilor se face prin depunerea Bonului Fiscal câștigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, alături de copia actului de identitate sau a pașaportului titularului bonului și de o cerere tip.

17. Până când pot revendica premiul?

Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii.

18. Cine plătește premiul?

Plata câștigurilor se face de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor.

Info Dacă doriți să consultați textele complete legislative care reglementează Loteria Bonurilor Fiscale urmați linkul următor http://www.mfinante.ro/loteriabonurilor.html?pagina=loteriabonurilor