Loteria bonurilor fiscale a fost aprobată de Guvern


28.01.2015  

Pe 28 Ianuarie 2015 Guvernul României a adoptat O.G. nr.10/2015 privind organizarea Loteriei bonurilor fiscale. Organizarea Loteriei bonurilor fiscale a fost aprobată ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale și încurajarea cumpărătorilor de a solicita bonurile fiscale în vederea fiscalizării veniturilor operatorilor economici. Pentru punerea în aplicare a acestei ordonanțe, Ministerul Finanțelor Publice va emite instrucțiuni aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, până la data de 30 Martie 2015. De asemenea, ordonanța modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Astfel, începând cu data de 1 Martie 2015 operatorii economici vor fi obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligația de respectare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. În cazul în care operatorii economici refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal clientului, acesta din urmă are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.

Toate ştirile